Venkovní tísňová péče 👣

Nedávno se mě zájemkyně o službu ptala, jaký rozdíl je mezi venkovní tísňovou péčí a telefonem s SOS tlačítkem, vždyť to přeci vypadá úplně stejně…a ano, to musíme potvrdit, telefon s SOS tlačítkem je opravdu vizuálně stejný. Tím, ale podobnost končí. Pojďme si uvést rozdíly, proč tomu tak je. ⬇️

Telefon s SOS tlačítkem při stisknutí volá na předem určená čísla, která nejčastěji patří členům rodiny. Co, když člen rodiny, ale v době krizové situace seniora telefon nemůže zvednout? Pracuje, má důležité jednání, nemá telefon při ruce, spí…To všechno jsou situace, které mohou nastat. Senior pak čeká a doufá, že se někomu z blízkých dovolá. V krizových situacích je, ale důležitá KAŽDÁ MINUTA. Uvedené kontakty navíc přichází o svůj volný čas, protože musí být nepřetržitě na telefonu. Velmi často se také setkáváme se situacemi, kdy senior stiskne SOS tlačítko z důvodu samoty a chuti si povídat. Zřídkakdy má člen rodiny čas na to, aby 5 krát za den dojel svého blízkého zkontrolovat.

Zařízení venkovní tísňové péče je přesměrováno přímo na dispečink tísňové péče, který funguje nepřetržitě – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Práce operátora tísňové péče spočívá v zprostředkování pomoci klientovi, bez ohledu na to, zda se jedná o krizovou situaci nebo si chce klient pouze povídat. Při stisknutí tísňového tlačítka navíc dochází k lokalizaci klienta, díky které můžeme klientovi zprostředkovat pomoc na přesné místo, kde se klient nachází. Spolupracujeme s Integrovaných záchranným systémem, který zajišťuje odbornou pomoc. Venkovní tísňová péče přináší úlevu také rodinným příslušníkům klienta, protože ví, že je o jejich blízkého postaráno. V případě jakékoliv změny u klienta je rodinný příslušník kontaktován a informován. S klienty jsme
v pravidelném kontaktu, ptáme se jak se mají, zda něco nepotřebují. Známe naše klienty, zajímají nás jejich příběhy. To je nejspíš důvodem, proč nás klienti nazývají ochrannými parťáky. 🤝

Více informací se dozvíte také na webových stránkách: https://zivot99-jihlava.cz/tisnova-pece/

Podporují nás

Kontakty

 

ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.

Žižkova 98 (budova JYSKU, 4. patro)

586 01 Jihlava

IČ: 046 47 114

ID DS: 9a7apcv

E-mail: info@zivot99-jihlava.cz

Telefon: 567 211 695 (lze přepojit na konkrétního pracovníka)

Mobil: 732 516 663 (nelze přepojit)

Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s., číslo účtu: 4050003187/6800