Týden sociálních služeb, aneb Den otevřených dveří s výstavou pro veřejnost a Ocenění pracovníků

V týdnu od 3.10.2022 do 9.10.2022 probíhal Týden sociálních služeb, v rámci něhož se u nás uskutečnil Den otevřených dveří a výstava ukazující život v naší organizaci. Vyvrcholením týdne bylo předávání ocenění pracovníkům v přímé péči – za naši organizaci ocenění převzala operátorka služby Tísňové péče. 

Na Den otevřených dveří navštívily organizaci ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú. dvě třídy studentů ze Střední odborné školy sociální z oboru sociální práce. „Je vždy potěšením předávat zkušenosti z praxe budoucím pracovníkům v oboru sociální práce“ vyjádřila ředitelka organizace Kamila Vondráková. „Nejenže můžeme studentům sdělit, jak služby fungují podle zákona o sociálních službách, ale také můžeme sdílet praktické a zajímavé zkušenosti  a upozornit na situace, které nemusí jít vždy podle plánu“ doplnila dále ředitelka. 

Jedním ze vzácných okamžiků bylo předávání Ocenění pracovníkům v sociálních službách.  „Velmi děkujeme statutárnímu městu Jihlava za organizaci tak milé události, jakou Ocenění pracovníků sociálních služeb je“ sděluje ředitelka organizace. V tomto roce byla za organizaci ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú. oceněna paní Zdeňka Sýkorová, a to za skvělou práci operátorky Tísňové péče, za její profesionální přístup a velké osobní nasazení. 

Po skončení  Týdnu sociálních služeb je dále možné shlédnout výstavu fotografií před sídlem organizace (Žižkova 98, budova bývalého Jysku). Cílem výstavy bylo poskytnout náhled do organizace i pro širokou veřejnost, která prochází kolem. Fotografie jsou autenticky zachycené okamžiky z každodenního poskytování sociálních služeb. Na výstavě můžete shlédnout například fotografie pracovníků a klientů při poskytování sociální služby a motivy jež zobrazují širší činnost organizace.  

 

Podporují nás

Kontakty

 

ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.

Žižkova 98 (budova JYSKU, 4. patro)

586 01 Jihlava

IČ: 046 47 114

ID DS: 9a7apcv

E-mail: info@zivot99-jihlava.cz

Telefon: 567 211 695 (lze přepojit na konkrétního pracovníka)

Mobil: 732 516 663 (nelze přepojit)

Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s., číslo účtu: 4050003187/6800