Tísňová péče

Posláním tísňové péče je zprostředkovat seniorům a osobám se zdravotním postižením konkrétní pomoc a podporu ve chvíli, kdy se cítí ohroženi na zdraví
nebo životě, doma i venku.        

Cílem tísňové péče je uživatel, který:  

 • má v krizové situaci zprostředkovanou konkrétní pomoc a podporu
 • může zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí

Komu je služba určena a kde ji poskytujeme?

Služba tísňové péče je poskytována osobám se zdravotním postižením od 18 let a seniorům kteří:

 • se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, protože je u nich zvýšené riziko pádu, zhoršení zdravotního stavu nebo ohrožení života,
 • zvládají vyhodnotit svou krizovou situaci, dorozumět se přes hlasové zařízení v českém či slovenském jazyce a obsluhovat tísňové tlačítko,
 • žijí v následujících krajích: Vysočina, Zlínský, Moravskoslezský, Středočeský, Jihomoravský, Pardubický, Olomoucký, Královéhradecký a Jihočeský.


Jak služba funguje?

Uživatel tísňové péče u sebe nosí tísňové tlačítko a stiskne jej, pokud se ocitne v krizové situaci (náhlé zhoršení zdravotního stavu, pád, cítí se ohrožen apod.). Uživatel má u sebe v domácnosti nainstalované naše zařízení (tzv. terminální stanici) s hlasitým výstupem a mikrofonem, uživatel mluví do prostoru a terminální stanice snímá jeho hlas.

Na dispečinku tísňové péče slouží 24 hodin denně 7 dní v týdnu kvalifikovaní operátoři, s nimiž uživatel hovoří. 

Operátor zprostředkuje pomoc: zkontaktuje rodinné příslušníky, známé, sousedy, zavolá záchrannou službu, policii, hasiče atd.

Součástí zařízení je také čidlo, které snímá pohyb uživatele v bytě (nejedná se o kameru). Pokud čidlo po daný nastavený časový interval nezachytilo žádný pohyb, automaticky vysílá informaci na dispečink. Snažíme se tak předejít situaci, kdy uživatel u sebe nemá tísňové tlačítko, upadne a nemůže tlačítko zmáčknout.

Pokud uživatel opustí byt a zamkne si terminální stanici, čidlo pohybu také funguje jako zabezpečovací zařízení. Pokud by do bytu vstoupila cizí osoba, na dispečinku se objeví upozornění, že byl objekt narušen a operátor na vzniklou situaci reaguje. Jedná se tedy i o prevenci kriminality.

Venkovní tísňovou péči poskytujeme prostřednictvím mobilu s GPS lokalizací. Uživatel v případě ohrožení, stiskne SOS tlačítko na mobilním telefonu a spojí se s naším operátorem, který danou situaci řeší. Současně také dochází k lokalizaci uživatele v terénu. 

Kdy poskytujeme?

 • péči poskytujeme po uzavření Smlouvy o poskytování služby
 • nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu

Kapacita tísňové péče: okamžitá kapacita je 1 uživatel.

Kolik za službu zaplatíte?

 • jednorázový poplatek 850 Kč za montáž zařízení
 • měsíční poplatek za tísňovou péči:
  – domácí tísňová péče 350 Kč měsíčně
  – domácí a venkovní tísňová péče 450 Kč měsíčně
 • službu lze hradit z Příspěvku na péči
 • bezplatné zapůjčení a servis zařízení pro domácí tísňovou péči
 • náklady na pořízení mobilního telefonu (s GPS lokací), pro venkovní tísňovou péči, si hradí uživatel
 • zařízení tísňové péče funguje buď na pevnou linku (uživatelé si hradí sami) nebo na SIM kartu (zařídíme za poplatek 50 Kč měsíčně)

Jak si zařídit tísňovou péči?

 • podejte si Žádost o poskytování tísňové péče – vyplněnou a podepsanou Žádost zašlete (poštou, e-mailem) nebo přineste osobně k nám do organizace, Žádost stáhnete ZDE
 • poté Vás bude kontaktovat sociální pracovník a domluví se s Vámi na veškerých podrobnostech
 • montáž zařízení se snažíme zajistit v nejkratším možném termínu (cca do 1 měsíce).

Jaké zásady uplatňujeme?

 • individuální přístup – každému uživateli je péče poskytována na míru dle jeho potřeb, přání, možností a schopností
 • respektování soukromí uživatele, jeho vlastní volby, rozhodnutí, zvyklostí či názoru – zachování mlčenlivosti a ochrana osobních údajů každého uživatele
 • zachování lidské důstojnosti – dodržování vzájemné úcty a zdvořilosti
 • rovný přístup – respektujeme se bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti či příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině
 • jednoduchá obsluha zařízení – uživatel jen stiskne tísňové tlačítko

Trezor / schránka na klíče

Doporučujeme, pokud ve svém okolí nemáte nikoho, komu s klidem svěříte klíče od své domácnosti, je tu možnost objednání trezoru na klíče k domovním dveřím (na tomto odkazu). pozn.: montáž trezoru na klíče neposkytujeme. 

Kontaktní osoba:

Lukáš Mandát, DiS. – vedoucí tísňové péče

Dokumenty ke stažení:


Kontakty

 

ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.

Žižkova 98 (budova JYSKU, 4. patro)

586 01 Jihlava

IČ: 046 47 114

ID DS: 9a7apcv

E-mail: info@zivot99-jihlava.cz

Telefon: 567 211 695 (lze přepojit na konkrétního pracovníka)

Mobil: 732 516 663 (nelze přepojit)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 123-6350470237/0100