Tísňová péče
Podávání stížností a připomínek

Sdělte nám, když se Vám něco nelíbí …

Stížnosti a připomínky žadatelů, uživatelů a jejich rodinných příslušníků či blízkých osob, jsou vnímány jako zpětná vazba, která je důležitá pro zkvalitnění poskytované služby a její rozvoj.

Stížnost
Jedná se o vyjádření nespokojenosti s kvalitou poskytované služby, způsobem poskytování služby nebo s chováním a jednáním pracovníků. Za stížnost je považováno vše, co uživatel jako stížnost vnímá.

Připomínka
Připomínka není závažného charakteru (nepoškodila uživatele), jedná se spíše o drobnou kritiku a řeší se operativně.

Jak postupovat:        
Když se Vám něco nelíbí, chcete, aby to bylo jinak, tak to řekněte kterémukoliv z našich pracovníků nebo člověku, kterému důvěřujete a chcete, aby Vám s podáním stížnosti pomohl, nebo nám to můžete napsat.

Sdělte nám, s jakou situací nebo pracovníkem nejste spokojeni, co a kdy se stalo, můžete uvést i svědky dané situace a jaký je Váš návrh na řešení… Stížnost lze podat i anonymně.

Jak lze stížnost podat:

Osobně:

  • V provozní době kanceláře: sociálnímu pracovníkovi, vedoucímu služby, ředitelce organizace případně operátorovi tísňové péče (který neprodleně předá stížnost vedoucímu služby nebo ředitelce organizace).

Písemně:

  • dopisem na adresu: ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú., Žižkova 98, 586 01 Jihlava
  • e-mailem:
  • vedoucí osobní asistence: tisnovapece@zivot99-jihlava.cz
  • ředitelce organizace: vondrakova@zivot99-jihlava.cz
  • prostřednictvím schránky na stížnosti a připomínky, která je umístěna ve vchodu budovy po pravé straně výtahu

Telefonicky: 

  • vedoucí osobní asistence: tel. 606 055 004
  • ředitelce organizace: tel. 777 276 083
  • operátorovi tísňové péče (tel: 567 211 695) nebo svému klíčovému pracovníkovi během rozhovoru (rozhovor vede klíčový pracovník s uživatelem minimálně jednou měsíčně). Operátor tísňové péče předá stížnost vedoucímu služby nebo ředitelce organizace

Vaše stížnost bude vyřízena bez zbytečného odkladu vedoucí služby nebo ředitelkou organizace, nejdéle do 30 dnů od podání stížnosti.

O vyřízení stížnosti Vás budeme písemně informovat dopisem, v případě anonymní stížnosti bude odpověď vyvěšena na webových stránkách a vývěsce organizace (ve 4. patře budovy, kde organizace sídlí).

V případě, že je stěžovatel s vyřízením stížnosti nespokojený, může si stěžovatel podat stížnost k dalším orgánům. Vzhledem k tomu, že současná právní úprava nestanovuje kompetence jednotlivých orgánů, doporučujeme se v záležitostech týkajících se registrací sociálních služeb obrátit na Krajský úřad Kraje Vysočina, v záležitostech týkajících se kvality poskytovaných služeb na inspekce sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí, případně na Kancelář veřejného ochránce práv – Ombudsmana.

Kontakty:

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz

Inspekci sociálních služeb, Podskalská 19, 128 01 Praha 2
tel.: 221 922 141, email: jana.landova@mpsv.cz

Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno
tel.: 542 542 888, e-mail: podatelna@ochrance.cz


Kontakty

 

ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.

Žižkova 98 (budova JYSKU, 4. patro)

586 01 Jihlava

IČ: 046 47 114

ID DS: 9a7apcv

E-mail: info@zivot99-jihlava.cz

Telefon: 567 211 695 (lze přepojit na konkrétního pracovníka)

Mobil: 732 516 663 (nelze přepojit)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 123-6350470237/0100