Pomáhejte s námi

Budeme rádi za jakoukoliv finanční i materiální podporu naší organizace.

Podpořit nás můžete také v rámci veřejné sbírky finanční částkou na účet:

123-6384710227/0100

Ze sbírkového účtu nakupujeme hlavně terminální stanice pro uživatel tísňové péče, vybavení a pracovní pomůcky pro osobní asistenci a hradíme z něj kavlifikační školení našich zaměstnanců.

Vážíme si Vaší podpory, neboť i malý dar může znamenat velkou pomoc.

Veřejná sbírka byla oznámena Krajskému úřadu Kraje Vysočina – Odbor ekonomický, Žižkova 57, Jihlava 587 33. Oznámení bylo přijato dne 3.2.2017. Veřejná sbírka je oznámena na dobu neurčitou od 7.4.2017. Číslo jednací KUJI 20287/2018 OE 6/2017

Podporují nás


Kontakty

 

ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.

Žižkova 98 (budova JYSKU, 4. patro)

586 01 Jihlava

IČ: 046 47 114

ID DS: 9a7apcv

E-mail: info@zivot99-jihlava.cz

Telefon: 567 211 695 (lze přepojit na konkrétního pracovníka)

Mobil: 732 516 663 (nelze přepojit)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 123-6350470237/0100