Osobní asistence

Posláním osobní asistence je poskytnout osobám, které mají sníženou schopnost se o sebe postarat, takovou míru podpory a pomoci, aby mohli žít a realizovat se ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Cílem osobní asistence je uživatel, který:

 • může zůstat a realizovat se ve svém přirozeném sociálním prostředí podle svých potřeb, schopností a návyků

Komu je služba určena?

Služba osobní asistence je poskytována osobám od 6 let, které mají sníženou schopnost se o sebe postarat a nachází se v nepříznivé sociální situaci:

 • situace těchto osob vyžaduje pomoc druhé fyzické osoby, protože nejsou schopny se samy, nebo za podpory blízkých, zapojovat do běžného života,
 • a zároveň žijí v Jihlavě, v ORP Jihlava nebo mimo ORP Jihlava do vzdálenosti 20 kilometrů od sídla organizace.

S čím Vám můžeme pomoci?  

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  ranní vstávání, večerní ukládání, oblékání, převlékání, přesouvání (např. z lůžka na vozík), bezpečný pohyb v domácnosti i na vycházce
 • Pomoc při osobní hygieně
  běžná denní hygiena, koupání, sprchování (včetně hygieny na lůžku), přesouvání na toaletu či toaletní křeslo, výměna inkontinenční pomůcky
 • Pomoc při zajištění stravy
  příprava stravy (snídaně, svačiny, obědu, večeře), podávání a porcování stravy, příprava a podání nápojů
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
  zajištění malého nákupu, drobný denní úklid (zametení a setření povrchů, mytí nádobí), praní prádla v automatické pračce uživatele, sušení prádla či žehlení
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  naplňování volného času (např. procházky, předčítání z knih a časopisů, povídání) a pomoc a podpora při výuce a aktivitách školy
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  doprovod do školy, k lékaři, na poštu, do knihovny nebo kulturní akce
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  základní sociální poradenství a zprostředkování kontaktů (např. na právníka), doprovod na úřad, pomoc při vyplňování žádostí


Kde službu poskytujeme?

 • v Jihlavě a na území ORP Jihlava. Dále mimo ORP Jihlava do vzdálenosti 20 kilometrů od sídla organizace
 • v přirozeném prostředí uživatele (např. doma, ve škole)

Kdy poskytujeme?         

 • péči poskytujeme po uzavření Smlouvy o poskytnutí osobní asistence
 • ve všední dny od 6:30 do 19:00 hodin
 • o víkendech a svátcích od 8:00 do 19:00 hodin
 • Služba o víkendu a státních svátcích je poskytována 1 pracovníkem (kapacita je omezena) a uživatelům, kteří využívají osobní asistenci běžně v týdnu.

Kapacita osobní asistence      

Maximální kapacita je vyjádřena jako okamžitá a kolísá v časových intervalech v pracovních dnech:

 • 6 uživatelů v časovém intervalu od 6:30 do 9:00 hodin,
 • 16 uživatelů v časovém intervalu k od 9:00 do 15:00 hodin,
 • 5 uživatelů v časovém intervalu od 15:00 do 19:00 hodin,
 • 1 uživatel o víkendu a ve státní svátek

Jak si zařídit osobní asistenci?

 • podejte si Žádost o poskytnutí osobní asistence – vyplněnou a podepsanou Žádost zašlete (poštou, e-mailem) nebo přineste osobně k nám do organizace
 • poté Vás bude kontaktovat sociální pracovník a domluví se s Vámi na veškerých podrobnostech

Kolik za službu zaplatíte?        

 • Úhrada za službu je ve výši 135 Kč za hodinu – ve všední dny, o víkendech i o svátcích.
 • službu lze hradit z Příspěvku na péči

Jaké zásady uplatňujeme?

 • individuální přístup – každému uživateli je péče poskytována na míru dle jeho potřeb, přání, možností a schopností
 • respektování soukromí uživatele, jeho vlastní volby, rozhodnutí, zvyklostí či názoru – zachování mlčenlivosti a ochrana osobních údajů každého uživatele
 • zachování lidské důstojnosti – dodržování vzájemné úcty a zdvořilosti
 • podpora stávajících schopností a dovedností – pracovníci se snaží podporovat soběstačnost uživatele, neděláme nic za uživatele, pokud to zvládne sám
 • rovný přístup – respektujeme se bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti či příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině

Kontaktní osoba:

Bc. Jana Hartlová, DiS. – vedoucí osobní asistence


Dokumenty ke stažení:


Kontakty

 

ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.

Žižkova 98 (budova JYSKU, 4. patro)

586 01 Jihlava

IČ: 046 47 114

ID DS: 9a7apcv

E-mail: info@zivot99-jihlava.cz

Telefon: 567 211 695 (lze přepojit na konkrétního pracovníka)

Mobil: 732 516 663 (nelze přepojit)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 123-6350470237/0100