O nás

Poslání organizace

Posláním ústavu je prohlubování kvality života celé společnosti tím, že přispěje svou humanitární činností k řešení specifických problémů seniorů a osob se zdravotním postižením a umožní jim smysluplně, důstojně a aktivně žít a realizovat se v jejich přirozeném prostředí tak dlouho, jak jim to jejich zdravotní stav dovolí.

Poskytujeme služby seniorům a osobám se zdravotním postižením:

tísňovou péči

osobní asistenci

Historie

V roce 1995 byla založena jihlavská pobočka pražského občanského sdružení ŽIVOT 90 s názvem ŽIVOT 90 – Jihlava.

První poskytovanou službou byl Senior telefon a následně se navázalo poskytováním služby tísňové péče.

V roce 2003 se začal projevovat zájem seniorů a osob se zdravotním postižením o službu osobní asistence. Tato služba se začala poskytovat od září roku 2003 a každoročně byla poskytována asi stovce uživatelů.

V roce 2016 umožnil Nový občanský zákoník transformaci právnické osoby, a tak se jihlavská pobočka osamostatnila od pražské centrály a byl založen ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.

Podporují nás

Kontakty

ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.

Žižkova 98 (budova JYSKU, 4. patro)

586 01 Jihlava

IČ: 046 47 114

ID DS: 9a7apcv

E-mail: info@zivot99-jihlava.cz

Telefon: 567 211 695 (lze přepojit na konkrétního pracovníka)

Mobil: 732 516 663 (nelze přepojit)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 123-6350470237/0100