Díky projektu „Zvyšování profesních kompetencí pracovníků terénních služeb“ a podpoře Olgy Havlové jsme uskutečnili vzdělávání v oblasti Osobní asistence a Tísňové péče. 

 
 Jedním z našich dlouhodobých podporovatelů je Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. V rámci projektu Podpora vzdělávání pracovníků terénních sociálních služeb jsme od nadace získali krásných 50 000 korun na zajištění odborného vzdělávání pracovníků terénních sociálních služeb v oblastech, které jsou přínosem nejen pro samotné pracovníky, ale i klienty. 
 
Pro pracovníky Tísňové péče byl vybrán kurz TELEFONICKÉ KRIZOVÉ INTERVENCE v rozsahu 64 vyučovacích hodin, který úspěšně absolvovala jedna z našich operátorek.
 
                                                                              DĚKUJEME!
 

Podporují nás

Kontakty

 

ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.

Žižkova 98 (budova JYSKU, 4. patro)

586 01 Jihlava

IČ: 046 47 114

ID DS: 9a7apcv

E-mail: info@zivot99-jihlava.cz

Telefon: 567 211 695 (lze přepojit na konkrétního pracovníka)

Mobil: 732 516 663 (nelze přepojit)

Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s., číslo účtu: 4050003187/6800