Díky projektu „Zajištění domácí tísňová péče a modernizace venkovní tísňové péče v Kraji Vysočina“ a podpoře Kraje Vysočina se podařilo dalším seniorům zajistit setrvání v domácím prostředí

     Organizace ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú. realizovala v roce 2022 projekt „Zajištění domácí tísňové péče a modernizace venkovní tísňové péče v Kraji Vysočina“, který v rámci Fondu Vysočiny podpořil Kraj Vysočina finanční částkou ve výši 134 154 Kč. Pro poskytování Tísňové péče jsou nepostradatelná „oboustranná komunikační zařízení“, tzv. terminální stanice, které jsou montovány do bytů uživatelů a slouží pro domácí tísňovou péči. Po stisknutí tísňového tlačítka umožňují terminální stanice hlasové propojení s dispečinkem tísňové péče, jež má zázemí v sídle organizace. Na dispečinku je přítomen 24 hodin 7 dní v týdnu vyškolený operátor, který je připraven zprostředkovat pomoc uživatelům služby tísňové péče. 
Stisknutí tísňového tlačítka v rámci domácí tísňové péče pomohlo nejčastěji ke zprostředkování pomoci při pádu uživatele nebo při zhoršení zdravotního stavu. Například i taková běžná záležitost, jako je vánoční úklid, může ohrozit uživatele na zdraví. Při úklidu ložnice uživatelka zvedala matraci, která na ni byla přiliž těžká. Uživatelka matraci neudržela, upadla na zem a nemohla se zvednout. Stiskla tísňové tlačítko a operátor ji zprostředkoval pomoc – zavolal rodinného příslušníka, který uživatelce pomohl vstát. 
Díky podpoře Kraje Vysočina prostřednictvím grantového programu Prevence kriminality 2022 – Fond Vysočiny bylo možné zakoupit 11 kusů terminálních stanic za 131 560 Kč. Terminální stanice byly nainstalovány v domácnostech 11 uživatelů v Kraji Vysočina. Kromě domácí tísňové péče může být uživatelům poskytována také venkovní tísňová péče. Poskytování venkovní tísňové péče je zajištěno pomocí mobilních telefonů, v nichž je přímo integrováno tísňové tlačítko. Při stisknutí tísňového tlačítka na mobilním telefonu se senior spojí s dispečinkem. Telefon současně vyšle přesné GPS souřadnice místa, díky čemuž dojde k rychlé lokalizaci uživatelů v terénu. V případě, že nastane situace, kdy je nutné volat Integrovaný záchranný systém, může operátor sdělit přesné GPS souřadnice uživatele. Krajem Vysočina byla financována koupě 12 mobilních telefonů v celkové výši 17 500 Kč, jež jsou postupně využívány k poskytování venkovní tísňové péče uživatelům v Kraji Vysočina. 
Kromě domácí tísňové péče může být uživatelům poskytována také venkovní tísňová péče. Poskytování venkovní tísňové péče je zajištěno pomocí mobilních telefonů, v nichž je přímo integrováno tísňové tlačítko. Při stisknutí tísňového tlačítka na mobilním telefonu se senior spojí s dispečinkem. Telefon současně vyšle přesné GPS souřadnice místa, díky čemuž dojde k rychlé lokalizaci uživatelů v terénu. V případě, že nastane situace, kdy je nutné volat Integrovaný záchranný systém, může operátor sdělit přesné GPS souřadnice uživatele. Krajem Vysočina byla financována koupě 12 mobilních telefonů v celkové výši 17 500 Kč, jež jsou postupně využívány k poskytování venkovní tísňové péče uživatelům v Kraji Vysočina.

Podporují nás

Kontakty

 

ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.

Žižkova 98 (budova JYSKU, 4. patro)

586 01 Jihlava

IČ: 046 47 114

ID DS: 9a7apcv

E-mail: info@zivot99-jihlava.cz

Telefon: 567 211 695 (lze přepojit na konkrétního pracovníka)

Mobil: 732 516 663 (nelze přepojit)

Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s., číslo účtu: 4050003187/6800