Pomáhejte s námi !


567 211 695

Phone-alt


Facebook


Instagram

Díky projektu „Zvyšování profesních kompetencí terénních pracovníků“ a podpoře Olgy Havlové jsme uskutečnili vzdělávání v oblasti osobní asistence.

  Vzdělávání v oblasti osobní asistence je velmi důležité pro ty, kteří se rozhodli pracovat v této oblasti. Proto u nás v organizaci o víkendu 22.4. a 23.4. proběhlo školení na téma Nácvik manipulace s nepohyblivým a málo pohyblivým klientem. Tato manipulace může být pro mnoha asistentů náročná a špatnými technikami si mohou způsobit i mnoho úrazů.  Školení probíhalo pod vedením zkušeného lektora, za doprovodu dobrého jídla a krásného počasí za okny. Vzdělávání zahrnovalo spoustu praktických ukázek a modelových situací přesně na naše uživatele. Lektor ukázal i pár tipů a triků na bolavý krk a záda. Všichni zúčastnění si odnesli osvědčení z kurzu a mnoho užitečných rad. Velké díky patří Nadaci Olgy Havlové, která nás podpořila v rámci projektu Zvyšování profesních kompetencí terénních pracovníků. Díky němuž jsme mohli vzdělávání zrealizovat a být zase o něco chytřejší.

Podporují nás


Kontakty

 

ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.

Žižkova 98 (budova JYSKU, 4. patro)

586 01 Jihlava

IČ: 046 47 114

ID DS: 9a7apcv

E-mail: info@zivot99-jihlava.cz

Telefon: 567 211 695 (lze přepojit na konkrétního pracovníka)

Mobil: 732 516 663 (nelze přepojit)

Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s., číslo účtu: 4050003187/6800