Díky projektu „Neziskovky 2023“ a podpoře Nadace ČEZ jsme uskutečnili školení na téma „Jak zdravě nastavit hranice“.

V rámci projektu Neziskovky 2023 jsme získali krásných 38 500 korun.

Z projektu se část peněz využila na školení pro naše Osobní asistentky, která se uskutečnila v sobotu 16.9.2023 v sídle organizace pod vedením zkušené lektorky Mgr. Michaely Veselé.

Během školení jsme se zaměřili na důležitost stanovení a udržování zdravých hranic ve své práci. Získali jsme užitečné nástroje a techniky, jak efektivně komunikovat s našimi klienty a uplatnit hranice tak, aby byly přijatelné pro obě strany.

Paní lektorka uváděla i mnoho zkušeností z praxe, které jsme mohli aplikovat přímo na naše klienty.

Touto cestou velice DĚKUJEME za podporu a těšíme se na další příležitost k učení a růstu.

Díky projektu „Prevence kriminality 2023“ a podpoře města Jihlava jsme uskutečnili besedu na téma „Předcházení krizových situací šetrnou sebeobranou“.

Jedním z našich dlouhodobých podporovatelů je MĚSTO JIHLAVA. V rámci projektu Prevence kriminality 2023  jsme od města získali krásných 50 000 korun.

  Z projektu se část peněz využila na besedu pro naše seniorky, která se uskutečnila 22.8.2023 v sídle organizace pod vedením zkušeného lektora Mgr. Bc. Miloslava Kucera. 

  Naše seniorky jsou dokonalým příkladem toho, že věk není překážkou pro sebeobranu. Zdůraznili jsme důležitost prevence a rady ohledně bezpečnosti v každodenním životě.

  Byla to inspirující událost plná učení, sdílení a posilování sebevědomí.

                                                                              DĚKUJEME!

Díky projektu „Zvyšování profesních kompetencí pracovníků terénních služeb“ a podpoře Olgy Havlové jsme uskutečnili vzdělávání v oblasti Osobní asistence a Tísňové péče.

Jedním z našich dlouhodobých podporovatelů je Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. V rámci projektu Podpora vzdělávání pracovníků terénních sociálních služeb jsme od nadace získali krásných 50 000 korun na zajištění odborného vzdělávání pracovníků terénních sociálních služeb v oblastech, které jsou přínosem nejen pro samotné pracovníky, ale i klienty. 

Pro pracovníky Tísňové péče byl vybrán kurz TELEFONICKÉ KRIZOVÉ INTERVENCE v rozsahu 64 vyučovacích hodin, který úspěšně absolvovala jedna z našich operátorek.

                                                                              DĚKUJEME!

Díky projektu „Zvyšování profesních kompetencí pracovníků terénních služeb“ a podpoře Olgy Havlové jsme uskutečnili vzdělávání v oblasti Osobní asistence a Tísňové péče.

Vzdělávání v oblasti osobní asistence je velmi důležité pro ty, kteří se rozhodli pracovat v této oblasti. Proto u nás v organizaci o víkendu 22.4. a 23.4. proběhlo školení na téma Nácvik manipulace s nepohyblivým a málo pohyblivým klientem. Tato manipulace může být pro mnoha asistentů náročná a špatnými technikami si mohou způsobit i mnoho úrazů.

 Školení probíhalo pod vedením zkušeného lektora, za doprovodu dobrého jídla a krásného počasí za okny. Vzdělávání zahrnovalo spoustu praktických ukázek a modelových situací přesně na naše uživatele. Lektor ukázal i pár tipů a triků na bolavý krk a záda. Všichni zúčastnění si odnesli osvědčení z kurzu a mnoho užitečných rad.

Velké díky patří Nadaci Olgy Havlové, která nás podpořila v rámci projektu Zvyšování profesních kompetencí terénních pracovníků. Díky němuž jsme mohli vzdělávání zrealizovat a být zase o něco chytřejší.

Zrušení provozní doby kanceláře pro Tísňovou péči dne 7.6.2023

Ve středu bude provozní doba kanceláře zrušena pouze pro záležitosti týkající se sociální služby Tísňová péče.

Žádosti o poskytování služby můžete vkládat do schránky.

Děkujeme za pochopení, budeme se na Vás těšit opět 8.6. 2023.

Díky projektu „Zajištění domácí tísňové péče a modernizace venkovní tísňové péče v Kraji Vysočina“ a podpoře Kraje Vysočina se podařilo dalším seniorům zajistit setrvání v domácím prostředí

Organizace ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú. realizovala v roce 2022 projekt „Zajištění domácí tísňové péče a modernizace venkovní tísňové péče v Kraji Vysočina“, který v rámci Fondu Vysočiny podpořil Kraj Vysočina finanční částkou ve výši 134 154 Kč. Pro poskytování Tísňové péče jsou nepostradatelná „oboustranná komunikační zařízení“, tzv. terminální stanice, které jsou montovány do bytů uživatelů a slouží pro domácí tísňovou péči. Po stisknutí tísňového tlačítka umožňují terminální stanice hlasové propojení s dispečinkem tísňové péče, jež má zázemí v sídle organizace. Na dispečinku je přítomen 24 hodin 7 dní v týdnu vyškolený operátor, který je připraven zprostředkovat pomoc uživatelům služby tísňové péče.
Stisknutí tísňového tlačítka v rámci domácí tísňové péče pomohlo nejčastěji ke zprostředkování pomoci při pádu uživatele nebo při zhoršení zdravotního stavu. Například i taková běžná záležitost, jako je vánoční úklid, může ohrozit uživatele na zdraví. Při úklidu ložnice uživatelka zvedala matraci, která na ni byla přiliž těžká. Uživatelka matraci neudržela, upadla na zem a nemohla se zvednout. Stiskla tísňové tlačítko a operátor ji zprostředkoval pomoc – zavolal rodinného příslušníka, který uživatelce pomohl vstát.
Díky podpoře Kraje Vysočina prostřednictvím grantového programu Prevence kriminality 2022 – Fond Vysočiny bylo možné zakoupit 11 kusů terminálních stanic za 131 560 Kč. Terminální stanice byly nainstalovány v domácnostech 11 uživatelů v Kraji Vysočina. Kromě domácí tísňové péče může být uživatelům poskytována také venkovní tísňová péče. Poskytování venkovní tísňové péče je zajištěno pomocí mobilních telefonů, v nichž je přímo integrováno tísňové tlačítko. Při stisknutí tísňového tlačítka na mobilním telefonu se senior spojí s dispečinkem. Telefon současně vyšle přesné GPS souřadnice místa, díky čemuž dojde k rychlé lokalizaci uživatelů v terénu. V případě, že nastane situace, kdy je nutné volat Integrovaný záchranný systém, může operátor sdělit přesné GPS souřadnice uživatele. Krajem Vysočina byla financována koupě 12 mobilních telefonů v celkové výši 17 500 Kč, jež jsou postupně využívány k poskytování venkovní tísňové péče uživatelům v Kraji Vysočina.
Kromě domácí tísňové péče může být uživatelům poskytována také venkovní tísňová péče. Poskytování venkovní tísňové péče je zajištěno pomocí mobilních telefonů, v nichž je přímo integrováno tísňové tlačítko. Při stisknutí tísňového tlačítka na mobilním telefonu se senior spojí s dispečinkem. Telefon současně vyšle přesné GPS souřadnice místa, díky čemuž dojde k rychlé lokalizaci uživatelů v terénu. V případě, že nastane situace, kdy je nutné volat Integrovaný záchranný systém, může operátor sdělit přesné GPS souřadnice uživatele. Krajem Vysočina byla financována koupě 12 mobilních telefonů v celkové výši 17 500 Kč, jež jsou postupně využívány k poskytování venkovní tísňové péče uživatelům v Kraji Vysočina.

Zrušení provozní doby kanceláře pro Tísňovou péči dne 17. 4. 2023

V pondělí bude provozní doba kanceláře zrušena pouze pro záležitosti týkající se sociální služby Tísňová péče.

Žádosti o poskytování služby můžete vkládat do schránky.

Děkujeme za pochopení, budeme se na Vás těšit opět 18. 4. 2023.

ZRUŠENÍ provozní doby kanceláře dne 9. 11. 2022

Ve středu bude provozní doba kanceláře zrušena.

Žádosti o poskytování služby můžete vkládat do schránky.

Děkujeme za pochopení, budeme se na Vás těšit opět 10. 11. 2022.

Po celý rok 2022 se pracovníci terénních služeb mohly vzdělávat s podporou Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Jedním z našich dlouhodobých podporovatelů je Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. V rámci projektu Podpora vzdělávání pracovníků terénních sociálních služeb jsme od nadace získali krásných 52 681 korun na zajištění odborného vzdělávání pracovníků terénních sociálních služeb v oblastech, které jsou přínosem nejen pro samotné pracovníky, ale i klienty. 🧤

Pro pracovníky obou sociálních služeb – Osobní asistence a Tísňové péče je vzdělávání velmi důležité. Ideální je, když absolvované vzdělávání je zaměřeno prakticky a je možné ho využít při poskytování sociálních služeb. Díky projektu Podpora vzdělávání pracovníků terénních sociálních služeb byly vybrány kurzy, které praktickou využitelnost splňují. Konkrétně pracovníci absolvovali kurzy Aby záda nebolela, Validace podle Naomi Feil a Základní krizová intervence.

Vánoční provozní doba kanceláře

Od 23. 12. 2022 do 2.1. 2023 bude zrušena provozní doba kanceláře, v neodkladných případech je možné se obrátit na níže uvedená čísla. K dispozici pro Vás během vánoční svátků bude také operátor tísňové péče, na kterého se můžete obrátit

Žádosti o poskytování služby můžete vkládat do schránky nebo zaslat na e-mail: info@zivot99-jihlava.cz.

Děkujeme za pochopení, budeme se na Vás těšit opět 3. 1. 2023.