Aktuality

Díky projektu „Prevence kriminality 2023“ a podpoře města Jihlava jsme uskutečnili besedu na téma „Předcházení krizových situací šetrnou sebeobranou“.

Díky projektu „Neziskovky 2023“ a podpoře Nadace ČEZ jsme uskutečnili školení na téma „Jak zdravě nastavit hranice“.

Díky projektu „Prevence kriminality 2023“ a podpoře města Jihlava jsme uskutečnili besedu na téma „Předcházení krizových situací šetrnou sebeobranou“.

Díky projektu „Zvyšování profesních kompetencí pracovníků terénních služeb“ a podpoře Olgy Havlové jsme uskutečnili vzdělávání v oblasti Osobní asistence a Tísňové péče.

Díky projektu „Zvyšování profesních kompetencí pracovníků terénních služeb“ a podpoře Olgy Havlové jsme uskutečnili vzdělávání v oblasti Osobní asistence a Tísňové péče.

Zrušení provozní doby kanceláře pro Tísňovou péči dne 7.6.2023

Díky projektu „Zajištění domácí tísňové péče a modernizace venkovní tísňové péče v Kraji Vysočina“ a podpoře Kraje Vysočina se podařilo dalším seniorům zajistit setrvání v domácím prostředí

Zrušení provozní doby kanceláře pro Tísňovou péči dne 17. 4. 2023

ZRUŠENÍ provozní doby kanceláře dne 9. 11. 2022

Po celý rok 2022 se pracovníci terénních služeb mohly vzdělávat s podporou Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

 

 

 

Kontakty

 

 

ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.

Žižkova 98 (budova JYSKU, 4. patro)

586 01 Jihlava

IČ: 046 47 114

ID DS: 9a7apcv

E-mail: info@zivot99-jihlava.cz

Telefon: 567 211 695 (lze přepojit na konkrétního pracovníka)

Mobil: 732 516 663 (nelze přepojit)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 123-6350470237/0100