fbpx

Osobní asistence

Osobní asistence je terénní forma pomoci, jejímž posláním je poskytnout osobám, které mají sníženou schopnost se o sebe postarat, takovou míru podpory a pomoci, aby mohli žít a realizovat se ve svém přirozeném prostředí.

Tísňová péče

Tísňová péče je terénní forma pomoci, která zprostředkovává seniorům a osobám se zdravotním postižením konkretní pomoc a podporu ve chvíli, kdy se cítí ohroženi na zdraví nebo životě, doma i venku.

Volnočasové aktivity

Jednorázové aktivity jsou především edukačního či uměleckého směru. Např. výroba adventních věnců či edukační přednáška Prevence kriminality u seniorů, zdravý životní styl a další atraktivní témata.

S čím Vám můžeme pomoci?

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

ranní vstávání, večerní ukládání, oblékání, aj.

Pomoc při osobní hygieně

běžná denní hygiena, koupání, sprchování, aj.


Pomoc při zajištění stravy

příprava stravy, podávání a porcování stravy, příprava a podání nápojů

Zprostředkování pomoci

v krizové situaci zprostředkujeme konkrétní pomoc a podporu.

Pohotovost
24 hodin denně/ 7 dní v týdnu

ve všední den, o víkendu
i ve svátek Vám zprostředkujeme pomoc.

Pravidelný kontakt

připomínání leků, přání k narozeninám, poradenství, podpora.

Poslání organizace:

Posláním ústavu je prohlubování kvality života celé společnosti tím, že přispěje svou humanitární činností k řešení specifických problémů seniorů a osob se zdravotním postižením a umožní jim smysluplně, důstojně a aktivně žít a realizovat se v jejich přirozeném prostředí tak dlouho, jak jim to jejich zdravotní stav dovolí.

Cíle organizace:

  • vytvářet podmínky pro výměnu, shromažďování a rozšiřování zkušeností, znalostí a dovedností týkajících se seniorů,
  • využít jedinečných schopností seniorů, díky kterým je stáři nikoliv nevýhodou, ale předností,
  • zmírňovat nepříznivé dopady ekonomické, sociální, zdravotní, psychické a další, které plynou zejména z ekonomicko-organizačního opatření, tzv. odchodu do důchodu a působit všemi prostředky na výchovu lidí k plnému životu ve stáří,
  • uměním a vědou prohlubovat myšlenku soudržnosti lidského rodu a kontinuity života,
  • probouzet v mladých morální povinnost pomoci starším a naopak vytvářet prostor pro pomoc starších mladším.

Historie 

V roce 1995 byla založena jihlavská pobočka pražského občanského  sdružení  ŽIVOT 90 s názvem ŽIVOT 90 – Jihlava.

První poskytovanou službou byl Senior telefon – linka důvěry.  Cílem služby Senior telefon bylo pomoc překonávat tíživé životní situace. Služba byla určena pro osoby starší 60 let a jejich blízké. V návaznosti na službu Senior telefon, začala být poskytována služba Tísňová péče. Služba tísňová péče zprostředkovává seniorům a osobám se zdravotním postižením konkrétní pomoc a podporu ve chvíli, kdy se cítí ohroženi na zdraví nebo životě, doma i venku. V roce 2003 se začal projevovat zájem seniorů a osob se zdravotním postižením o službu osobní asistence. Tato služba se začala poskytovat od září roku 2003 a každoročně je poskytována zhruba stovce uživatelů. V roce 2016 došlo ke změně právnické osoby a tak se jihlavská pobočka osamostatnila od pražské centrály a byl založen ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.

Podporují nás

 

 


Kontakty

 

ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.

Žižkova 98 (budova JYSKU, 4. patro)

586 01 Jihlava

IČ: 046 47 114

ID DS: 9a7apcv

E-mail: info@zivot99-jihlava.cz

Telefon: 567 211 695 (lze přepojit na konkrétního pracovníka)

Mobil: 732 516 663 (nelze přepojit)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 123-6350470237/0100