Slide One
Školení na téma "Manipulace a jak se proti ní bránit v pomáhajících profesích" pro naše operátory TÍSŇOVÉ PÉČE.
Slide One
Slide Two

Pro více fotografií stačí sledovat náš Facebook a instagram!

FB- ŽIVOT 99
IG- zivot99

Slide Two
Slide Three

Projekt „Zajištění tísňové péče - nástroj ke zvýšení kvality života"

Slide Three
previous arrow
next arrow

S čím Vám můžeme pomoci?

Osobní asistence

Posláním osobní asistence je poskytnout osobám, které mají sníženou schopnost se o sebe postarat, takovou míru podpory a pomoci, aby mohli žít a realizovat se ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Tísňová péče

Posláním tísňové péče je zprostředkovat seniorům a osobám se zdravotním postižením konkrétní pomoc a podporu ve chvíli, kdy se cítí ohroženi na zdraví nebo životě, doma i venku.

Volnočasové aktivity

Zveme všechny zájemce na pravidelný trénink paměti. Přijďte si procvičit paměť hravou formou. Věnovat se Vám bude odborná lektorka. Trénink paměti se koná každých 14 dní a je zdarma!

Poslání organizace:

Posláním ústavu je prohlubování kvality života celé společnosti tím, že přispěje svou humanitární činností k řešení specifických problémů seniorů a osob se zdravotním postižením a umožní jim smysluplně, důstojně a aktivně žít a realizovat se v jejich přirozeném prostředí tak dlouho, jak jim to jejich zdravotní stav dovolí.

Cíle organizace:

  • vytvářet podmínky pro výměnu, shromažďování a rozšiřování zkušeností, znalostí a dovedností týkajících se seniorů,
  • využít jedinečných schopností seniorů, díky kterým je stáři nikoliv nevýhodou, ale předností,
  • zmírňovat nepříznivé dopady ekonomické, sociální, zdravotní, psychické a další, které plynou zejména z ekonomicko-organizačního opatření, tzv. odchodu do důchodu a působit všemi prostředky na výchovu lidí k plnému životu ve stáří,
  • uměním a vědou prohlubovat myšlenku soudržnosti lidského rodu a kontinuity života,
  • probouzet v mladých morální povinnost pomoci starším a naopak vytvářet prostor pro pomoc starších mladším.

Historie 

V roce 1995 byla založena jihlavská pobočka pražského občanského  sdružení  ŽIVOT 90 s názvem ŽIVOT 90 – Jihlava.

První poskytovanou službou byl Senior telefon – linka důvěry.  Cílem služby Senior telefon bylo pomoc překonávat tíživé životní situace. Služba byla určena pro osoby starší 60 let a jejich blízké. V návaznosti na službu Senior telefon, začala být poskytována služba Tísňová péče. Služba tísňová péče zprostředkovává seniorům a osobám se zdravotním postižením konkrétní pomoc a podporu ve chvíli, kdy se cítí ohroženi na zdraví nebo životě, doma i venku. V roce 2003 se začal projevovat zájem seniorů a osob se zdravotním postižením o službu osobní asistence. Tato služba se začala poskytovat od září roku 2003 a každoročně je poskytována zhruba stovce uživatelů. V roce 2016 došlo ke změně právnické osoby a tak se jihlavská pobočka osamostatnila od pražské centrály a byl založen ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.

Podporují nás

 

 


Kontakty

 

ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.

Žižkova 98 (budova JYSKU, 4. patro)

586 01 Jihlava

IČ: 046 47 114

ID DS: 9a7apcv

E-mail: info@zivot99-jihlava.cz

Telefon: 567 211 695 (lze přepojit na konkrétního pracovníka)

Mobil: 732 516 663 (nelze přepojit)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 123-6350470237/0100

Tohle je nadpis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.