Podporují nás

Děkujeme všem poskytovatelům dotací ze státního rozpočtu a evropských fondů, nadacím, spolkům, sdružením, firmám a soukromým osobám za poskytnuté finanční příspěvky a nefinanční dary, kterými podpořili naší činnost v roce 2019 a těm, kteří podporují naší činnost v roce 2020.

Podpořili nás v roce 2020

Evropská unie

MPSV ČR

Kraj Vysočina

Fond Vysočiny

Město Jihlava

Proximo Relax

MITECH s.r.o.

Reiterman

PATROL GROUP s.r.o.

Hyundai UH – Jihlava 

Pleas a.s. 

VPDM Group s.r.o.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Deník cz

Týdeník Pelhřimovska

Jihlavský deník

Rádio Jihlava

p. Krpálková Romana

Podpořili nás v roce 2019

Evropská Unie

MPSV ČR

Kraj Vysočina

Fond Vysočiny

Město Jihlava

Ing. Zuzana Pěchotová

Pleas a.s.

Saloos – M+H, Míča a Harašta s.r.o.

LUSH GmBH

Nakladatelství Portál, s.r.o.

Ing. Jan Dokulil

Milan Špiňar ml.

Kamil Košta

Vendulka Kratochvílová

Milan Špiňar st.

Rieder Beton, spol. s r.o.

Jana Olivová

O.K. AUTOMOT

Kilpi sport

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

MUDr. Jana Mezníková

Nadace rozvoje občanské společnosti – Tesco

Ïng. Ján Ottmár a kolektiv zaměstnanců Ahold

Irena Veroňková

P. Cichrová

P. Křeménková

Martin Hloušek

MUDr. Zatloukalová

NADACE VIA

MITECH s.r.o.

Členství v organizacích

Člen asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Kous Vysočina z. s.

Česká rada sociálních služeb

Asociace veřejně prospěšných organizací

Partnerství

Nadační fond Pečovatel

Podporují nás

Kontakty

 

ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.

Žižkova 98 (budova JYSKU, 4. patro)

586 01 Jihlava

IČ: 046 47 114

ID DS: 9a7apcv

E-mail: info@zivot99-jihlava.cz

Telefon: 567 211 695 (lze přepojit na konkrétního pracovníka)

Mobil: 732 516 663 (nelze přepojit)

Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s., číslo účtu: 4050003187/6800