Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Chtěli bychom velmi poděkovat nadaci Olgy Havlové za její podporu nejen v období koronaviru. Z nadačního příspěvku pořizujeme ochranné pomůcky pro pracovníky v přímé péči.

Nadace je však naším společníkem a pomocníkem delší dobu a my si této spolupráce moc vážíme

Podporují nás

Kontakty

 

ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.

Žižkova 98 (budova JYSKU, 4. patro)

586 01 Jihlava

IČ: 046 47 114

ID DS: 9a7apcv

E-mail: info@zivot99-jihlava.cz

Telefon: 567 211 695 (lze přepojit na konkrétního pracovníka)

Mobil: 732 516 663 (nelze přepojit)

Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s., číslo účtu: 4050003187/6800