PREVENCE KRIMINALITY 2020

Ve spolupráci s Krajem Vysočina jsme z grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2020 pořídili 12 kusů terminálních stanic, které umožňují poskytování Tísňové péče v kraji Vysočina. Společně jsme díky příspěvku od Kraje Vysočina pomohli 12 osobám zůstat ve svém přirozeném prostředí.

Celková cena za pořízení terminálních stanic činí 142 600 Kč. Z dotace Fondu Vysočiny – PREVENCE KRIMINALITY 2020 jsme obdrželi 128 340 Kč. Zbylé finanční náklady jsme hradili z vlastních zdrojů organizace.

Děkujeme Kraji Vysočina za jejich finanční příspěvek z Fondu Vysočiny a také za jejich podporu a spolupráci.

Podporují nás

Kontakty

 

ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.

Žižkova 98 (budova JYSKU, 4. patro)

586 01 Jihlava

IČ: 046 47 114

ID DS: 9a7apcv

E-mail: info@zivot99-jihlava.cz

Telefon: 567 211 695 (lze přepojit na konkrétního pracovníka)

Mobil: 732 516 663 (nelze přepojit)

Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s., číslo účtu: 4050003187/6800