fbpx

Osobní asistence

Osobní asistence je terénní forma pomoci, jejímž posláním je poskytnout osobám, které mají sníženou schopnost se o sebe postarat, takovou míru podpory a pomoci, aby mohli žít a realizovat se ve svém přirozeném prostředí.

Tísňová péče

Tísňová péče je terénní forma pomoci, která zprostředkovává seniorům a osobám se zdravotním postižením konkretní pomoc a podporu ve chvíli, kdy se cítí ohroženi na zdraví nebo životě, doma i venku.

Volnočasové aktivity

Jednorázové aktivity jsou především edukačního či uměleckého směru. Např. výroba adventních věnců či edukační přednáška Prevence kriminality u seniorů, zdravý životní styl a další atraktivní témata.

S čím Vám můžeme pomoci?

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

ranní vstávání, večerní ukládání, oblékání, převlékání, přesouvání (např. z lůžka na vozík), bezpečný pohyb v domácnosti i na vycházce

Pomoc při osobní hygieně

běžná denní hygiena, koupání, sprchování (včetně hygieny na lůžku), přesouvání na toaletu či toaletní křeslo, výměna inkontinenční pomůcky


Pomoc při zajištění stravy

příprava stravy (snídaně, svačiny, obědu, večeře), podávání a porcování stravy, příprava a podání nápojůPomoc při zajištění chodu domácnosti

zajištění malého nákupu, drobný denní úklid (zametení a setření povrchů, mytí nádobí), praní prádla v automatické pračce uživatele, sušení prádla či žehlení

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

naplňování volného času (např. procházky, předčítání z knih a časopisů, povídání)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

doprovod do školy, k lékaři, na poštu, do knihovny nebo kulturní akce

Poslání organizace:

Posláním ústavu je prohlubování kvality života celé společnosti tím, že přispěje svou humanitární činností k řešení specifických problémů seniorů a osob se zdravotním postižením a umožní jim smysluplně, důstojně a aktivně žít a realizovat se v jejich přirozeném prostředí tak dlouho, jak jim to jejich zdravotní stav dovolí.

Cíle organizace:

  • vytvářet podmínky pro výměnu, shromažďování a rozšiřování zkušeností, znalostí a dovedností týkajících se seniorů,
  • využít jedinečných schopností seniorů, díky kterým je stáři nikoliv nevýhodou, ale předností,
  • zmírňovat nepříznivé dopady ekonomické, sociální, zdravotní, psychické a další, které plynou zejména z ekonomicko-organizačního opatření, tzv. odchodu do důchodu a působit všemi prostředky na výchovu lidí k plnému životu ve stáří,
  • uměním a vědou prohlubovat myšlenku soudržnosti lidského rodu a kontinuity života,
  • probouzet v mladých morální povinnost pomoci starším a naopak vytvářet prostor pro pomoc starších mladším.

Historie 

V roce 1995 byla založena jihlavská pobočka pražského občanského  sdružení  ŽIVOT 90 s názvem ŽIVOT 90 – Jihlava.

První poskytovanou službou byl Senior telefon – linka důvěry.  Cílem služby Senior telefon bylo pomoc překonávat tíživé životní situace. Služba byla určena pro osoby starší 60 let a jejich blízké. V návaznosti na službu Senior telefon, začala být poskytována služba Tísňová péče. Služba tísňová péče zprostředkovává seniorům a osobám se zdravotním postižením konkrétní pomoc a podporu ve chvíli, kdy se cítí ohroženi na zdraví nebo životě, doma i venku. V roce 2003 se začal projevovat zájem seniorů a osob se zdravotním postižením o službu osobní asistence. Tato služba se začala poskytovat od září roku 2003 a každoročně je poskytována zhruba stovce uživatelů. V roce 2016 došlo ke změně právnické osoby a tak se jihlavská pobočka osamostatnila od pražské centrály a byl založen ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.

Podporují nás

Kontakty

 

ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.

Žižkova 98 (budova JYSKU, 4. patro)

586 01 Jihlava

IČ: 046 47 114

ID DS: 9a7apcv

E-mail: info@zivot99-jihlava.cz

Telefon: 567 211 695 (lze přepojit na konkrétního pracovníka)

Mobil: 732 516 663 (nelze přepojit)

Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s., číslo účtu: 4050003187/6800